Velkommen til Seal Solution (Nordic)AS

Kjemisk og petrokjemisk industri

I kjemisk og petrokjemisk industri blir gasser, brensel og damp ofte avgitt under produksjon og lagring.

I kjemisk og petrokjemisk industri blir gasser, brensel og damp ofte avgitt under produksjon og lagring. Dette forårsaker erosjon, korrosjon, slitasje, lekkasje og forringer eiendelene. SealXpert-produktene er spesielt utviklet for å være motstandsdyktige mot et bredt spekter av kjemikalier. Reparasjonsmetodene er kalde og kompatible med ASME PCC2 og ISO 24817 standarder.