Velkommen til Seal Solution (Nordic)AS

Landbasert prosessindustri

Seal Solution tilbyr et bredt spekter av produkter fra SealXpert som er egnet for reparasjoner og vedlikehold…

Read More

Annen industri, tjenesteytere og eiendomsforvaltere

Kommersielle bygninger blir stadig mer sofistikerte med økende behov for sikre driftssystemer. SealXpert reparasjonssett for lekkasjer i…

Read More

Olje- og gas industri – landbasert og offshore

SealXpert-produktene var i utgangspunktet utviklet for olje- og gas industrien. Produktene er spesielt egnet til å beskytte…

Read More

Skipsfart- Maritim- og Havbruksindustri

Karakteristisk for disse industriene er svært utfordrende forhold. SealXpert-produktene for reparasjon og vedlikehold er spesielt egnet til…

Read More

Kjemisk- og petrokjemisk industri

I kjemisk og petrokjemisk industri blir gasser, brensel og damp ofte avgitt under produksjon og lagring. Dette…

Read More

Farmasøytisk- og Næringsmiddelindustrien

I farmasøytisk og næringsmiddelindustrien er det nødvendig for produkter som skal brukes å være i samsvar med…

Read More